Dating dk anmeldelse Nordfyns simple validating contact form

Ekstra Bladet spurgte sektionsleder hos Socialtilsyn Syd, Camilla Bruun, hvordan der kan udarbejdes en fejlfri rapport, når der forinden er ytret så skarp kritik af forholdene på stedet både for de ansatte og, ikke mindst, børnene.

dating dk anmeldelse Nordfyns-53dating dk anmeldelse Nordfyns-25dating dk anmeldelse Nordfyns-64

- Det er jo sårbare og i forvejen traumatiserede børn og unge, det går ud over.Beboerne på Langebyhus har for fleres vedkommende været udsat for mishandling, misbrug eller grove omsorgssvigt, og så skal de da ikke opleve det igen, når de skulle forestille at være et trygt og godt sted, siger Jens Sørensen til Ekstra Bladet.Børn 'pleaser' de ansatte Han arbejdede indtil sensommeren i år i ni måneder på Langebyhus som vikar, og han har gentagne gange haft store etiske betænkeligheder ved at arbejde i det han kalder et 'betændt klima med dominans og mobning både mod nogle af de ansatte og børnene på stedet'.En tidligere ansat arbejdede i flere måneder på at få et barn tilmeldt til fodbold, inden det blev vedtaget'.Et andet sted i samme underretning fremhæves frygten for nogle af de ansatte hos børnene: 'Børnene italesætter frygt over for visse ansatte. Det er for farligt ikke at holde den voksne tæt og glad'.

Leave a Reply