Dating for ældre Favrskov

Af hensyn til planlægningen vil vi gerne have tilmelding til arrangementet.

Overfladeløsningerne er blandt andet render, nedsivningskanaler, regnbede og vejbede.I alt har 27 medarbejdere deltaget, når opgaven slutter, heraf seks medarbejdere fra Aarhus Vand.Opgaven er løst i regi af 3Vand, der er et strategisk samarbejde mellem vandselskaberne i København, Odense og Aarhus.Samarbejdet betyder, at der kan trækkes på en større pulje af medarbejdere, så der også hele tiden er folk hjemme til at passe den daglige drift.Formålet er – udover at skabe indtægter for de tre medvirkende vandselskaber – at give medarbejderne nye opgaver og udviklingsmuligheder.

Leave a Reply