Jeg søger en kæreste Gladsaxe

Men det er anbefalelsesværdigt at høre, om ikke naboen kan leve med dine planer først.Sker det, at der blandt naboer opstår strid om skel eller beplantning uden at disse kan løses på tomandshånd, kan tvisten indmeldes for og afgøres af et lokalt hegnssyn.Jeg har planer om at plante et mindre træ (46 meter højt) nær skellet, men hvor tæt må jeg gøre det?Er der en lov der siger at større beplantning skal stå en vis afstand fra skellet?

Jeg mener at ha læst et sted, at træer som står i skel må være op til 1,80m og efterfølgende stige med en meter for hver meter træet står inde på egen grund. På forhånd tak Hej Niels Laursen De ændringer, du tænker på at gå igang med er jo i forhold til det eksisterende "hegn" meget gennemgribende.

Du kan læse hele Hegnsloven her: (se især § 19) vores nabo og vi har engang haft det man kalder et fælles hegn.

Men med årene er det halve af det eksisterende hegn rådnet væk.

Udgiften til Hegnssynsforretningen er ca 1200 kr nogenlunde overskueligt i forhold til advokatbistand.

Beløbet skal betales af den part, som taber sagen (=har uret). Har talt med ham og fået lov til at fjerne grene der hænger ind over vores grund, men det er jo ikke nok.

Leave a Reply

  1. Submissive online free chat 05-Aug-2017 20:32

    With it's punchy red shade, Lily's bag is perfect to give your outfit a boost, and will work with everything from graphic monochrome tones to pretty floral prints.