Muhasibat kurslari online dating

Azərbaycanda auditor xidmətinə olan tələb və təklifi necə qiymətləndirirsiniz? Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən tövsiyə olunmuş auditor xidmətlərinin dəyəri Sizi qane edirmi? Ölkədə auditor xidməti bazarının yaxın perspektiv inkişafını necə qiymətləndirirsiniz? Nərimanov küçəsi 8b, Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, 506-cı otaq “Mühasibat uçotu və audit” kafedrası.

muhasibat kurslari online dating-56muhasibat kurslari online dating-31

The helps search engines to crawl your website better. is a special file which tells search engines which pages of a website have to be indexed.This file can allow access to pages and folders or prohibit access. is a simple text file which informs the robot of the search engine which pages and folders may or may not be indexed.If no has been found, a search engine robot will index all the pages.Həm mühasibat üçotü üzrə iõtisaslaşan tələbələr, həm peşəkar mühasiblər, həm də tədqiqatçı alimlər tərəfindən bu proqrama qarşı maraq gündün-günə artmaqda və güclənməkdədir. Abbasov və Azərbaycan Kooperasiya Universiteti “Beynəlxalq iqtisadi münasibatlər” kafedrasının müdiri, prof. Gənciyev kitabın əlyazmasını oxuyaraq, ona müsbət rəy vermiş və nəşr edilməsini tövsiyyə etmişdirlər. Kitab “Mühasibat uçotu və audit” ixtisası üzrə təhsil alan ali və orta ixtisas məktəbi tələbələri üçün “Mühasibat uçotunun kompüterləşdirilməsi” fənni üzrə dərs vəsaiti, iqtisadi informasiyaların kompüterdə işlənməsi ilə maraqlanan mütəxəsislər, tədqiqatçı və alimlər,eləcə də sahibkarlar və peşəkar mühasiblər üçün metodik vəsait və elmi-tədqiqat əsəri kimi istifadə edilə bilər.

Leave a Reply